Ohjeita kuolinpesän asioiden hoitamiseen

Yhteydenotto

Olemme koonneet tälle sivulle kirjoituksia, jotka auttavat kuolinpesän hoitajia ja vainajan omaisia asioiden hoitamisessa. 

Olemme mielellämme apunanne kaikissa eteenne tulevissa kysymyksissä.

Lisää kirjoituksia

 • 22/09/2021 - Kyllikki Forsius 0 Kommentit
  VIRKATODISTUSPALVELUJEN RUUHKAUTUMINEN

  ARVOISA ASIAKKAAMME

  Virkatodistuspalvelut (sukuselvityspalvelut) maassamme ovat ruuhkautuneet ja sukuselvitysten toimitusaika on n.12-16 viikkoa. Toimitusajat sekä seurakunnan osalta että väestörekisterin osalta ovat yhtä pitkiä.

   

  Teemme parhaamme sukuselvityksenne osalta mutta virastojen toimitusaikoihin emme voi vaikuttaa millään tavalla. Toimitusaika on kaikille sama sekä omaisille että toimistoille.

   

  Sukuselvitys perunkirjoitusta varten kattaa kaikki tiedot siten, että sillä voidaan hoitaa kaikki kuolinpesän asiat. Pelkillä virkatodistuksilla ei voi hoitaa kaikkia kuolinpesän asioita, joten erillisiä virkatodistuksia asioiden hoitoa varten ei kannata tilata.

   

  Kuolinpesän laskujen maksamiseen ja tilitietojen saamiseen riittää yleensä ote väestötietojärjestelmästä.

  Siinä näkyy, että henkilö on kuollut ja esim. puoliso sekä lapset.

   

  Virastoista on tullut toivomus, että omaiset sopivat siitä kuka todistukset tilaa, ettei tulisi päällekkäisiä todistustilauksia, jotka ruuhkauttavat tilausjonoa.

   

  Kyllikki Forsius

   

  VANTAAN HAUTAUSTOIMISTO

  Kyllikki ja Petri Forsius Hautaustoimisto Ay

  Forsia Oy

  Lue lisää
 • 25/11/2020 0 Kommentit
  Hautajaiset rajoitusten aikana

  Hautajaisten järjestäminen on muuttunut henkilörajoitusten astuttua voimaan todella merkittävästi. Kaikkia sukulaisia ja ystäviä ei nyt voida kutsua eivätkä he voi osallistua vainajan viimeiseen tilaisuuteen. Mietimme yhdessä omaisten kanssa, kuinka järjestetään heidän perheelleen sopivat ja vainajaa kunnioittavat hautajaiset. Hautajaisia voidaan järjestää kirkoissa ja kappeleissa sekä haudoilla huomioiden turvavälit ja suojautuminen. Muistotilaisuuksia järjestettäessä joudumme miettimään mistä saada tilat ja tarjoilu näihin pieniin yksityistilaisuuksiin, mutta kyllä muistotilaisuuksiakin järjestetään. Sairaana ei voi osallistua hautajaisiinkaan vaan tulee noudattaa tämän osalta annettuja yleisiä suosituksia. Hautajaisiin voivat joka tapauksessa osallistua kaikki perheenjäsenet. 


  Kun hautajaiset järjestetään pienimuotoisesti, voidaan niistä tehdä hyvin henkilökohtainen perhejuhla. Kukkalaitteita ei ehkä ole yhtä paljon kuin tavallisesti, mutta ne suunnitellaan erittäin huolella ja niiden suunnittelussa tulee esille monia tunteita. Arkunkoristeissa halutaan tuoda esille vainajan elämää, arvoja sekä rakkaita asioita. Usein kukkalaitteeseen valitut kukat ovat vainajan lempikukkia, lempiväriä tai vaikkapa morsiuskimpussa olleita kukkia. Myös erilaiset muodot ovat saaneet näinä päivinä merkityksen kukkalaitteissa. 


  Omaiset myös miettivät, että arkku ostetaan vainajalle. Siinä mietitään hänen muistoaan, elämäänsä ja arvojaan, miten arkku edustaa henkilöä itseään. Tärkeää on, että omaiset saavat tilaisuuden jättää jäähyväiset rakkailleen ja voivat tehdä sen yhdessä heille tärkeiden ihmisten kanssa. Kuolema on yksi elämän raskaimmista kokemuksista ja menetyksistä omaisille ja siksi on muistettava, että myös näinä poikkeuksellisina aikoina voimme järjestää hautajaisia. 


  On tärkeää, että jokaiselle ihmiselle järjestetään hänen elämäänsä ja arvojaan kunnioittavat hautajaiset. Ihmisille on annettava mahdollisuus suruun, jäähyväisten jättämiseen ja perinteiden noudattamiseen tänäänkin. 


  Kyllikki Forsius

  Lue lisää
 • 25/11/2020 0 Kommentit
  Vainajan persoona, elämä ja arvot - kenen hautajaiset

  Olemme Liitossa ja hautaustoimistoissa korostaneet sitä miten tärkeää on miettiä, hautajaisia järjestettäessä kenen hautajaisista on kysymys. Arkkua valitessa tulisi miettiä kenelle arkku tulee ei mihin se menee. Jokainen ihminen on yksilö ja elää omanlaisensa elämän siksi hänen hautausjärjestelyissään tulisi ottaa huomioon hänen persoonansa, elämänsä ja arvonsa.


  Olemme viime viikkoina saaneet lukea lehdistä ja seurata mediasta, kuinka Matti Ahde, Jörn Donner ja Klaus Järvinen olivat suunnitelleet tai antaneet yksityiskohtaisia neuvoja sekä toivomuksia omista hautausjärjestelyistään. Nämä ovat hyvänä esimerkkinä muillekin siitä, miten yksityiskohtaisesti voidaan asiat suunnitella jo etukäteen ja hautajaiset toteuttaa juuri sillä tavalla kuin vainaja on halunnut. Erityisen hienoa näissä kaikissa hautajaisissa on ollut se, että siellä on todella tuotu esille vainajan persoona ja elämä.


  Kaiken ei hautajaisissa tarvitse mennä ns. totutulla kaavalla ja tavoilla vaan asioita voidaan toteuttaa monin tavoin vainajan muistoa kunnioittaen. Arkun valinnalla voidaan tuoda hyvin esille vainajan persoonaa. Erilaisilla koristeilla ja ohjelmalla sekä vaihtoehtoisilla jäähyväistavoilla annetaan saattojoukoille mahdollisuus muistaa ja kunnioittaa vainajaa
  sellaisena kuin hän itse haluasi hänen elämäänsä ja itseään muistettavan samalla pitäen kiinni niistä arvoista, joita hän edusti. 


  Meidän tehtävämme hautaustoimistoissa on kertoa ja tuoda esille omaisille erilaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja toteuttaa yksilölliset hautajaiset ja ainakin tapoja tuoda vainajan persoona ja arvot esille. Arkkuun voi toteuttaa erilaisin menetelmin joko kuvia tai muotoja sekä materiaaleja, joilla voidaan tuoda vainajan elämää esille. Samoin uurnissa voidaan huomioida nämä asiat. Suunnittelemalla kukkalaitteet ja muut koristelut sekä hautajaisten ohjelma saadaan monipuolisesti näkyviin se, mikä on ollut vainajalle elämässään tärkeää. Muistotilaisuudessa voidaan monin eri tavoin muistella vainajaa ja suunnitella ohjelma kuten muissakin perhetilaisuuksissa. 


  Hautajaiset ovat jokaisen ihmisen viimeinen juhla, ja ne tulee suunnitella sekä toteuttaa sen mukaisesti.


  Kyllikki Forsius

  Lue lisää
 • 25/11/2020 0 Kommentit
  Hautauslupa

  Hautauslupa on asiakirja, jolla annetaan lupa vainajan hautaamiseen. Hautauslupa tarvitaan siihen seurakuntaan, johon vainaja haudataan tai siihen krematorioon, jossa hänet tuhkataan. Tätä asiakirjaa ei tarvita muiden asioiden hoitamiseen.


  Hautauslupa voidaan toimittaa sitä tarvitseville tahoille kuten hautaustoimistot ja seurakunnat sähköisesti ilman suojattua sähköpostia, faxilla tai postilla. Suosittelemme toimitustavaksi sähköpostia. 


  Hautausluvassa on vain vainajaa koskevaa tietoa eli siinä ei ole tietosuojattavaa tietoa. 


  Euroopan unioni, yleinen tietosuoja-asetus:

  https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with...


  kf

  Lue lisää