Ohjeita kuolinpesän asioiden hoitamiseen

Ota yhteyttä

Olemme koonneet tälle sivulle kirjoituksia, jotka auttavat kuolinpesän hoitajia ja vainajan omaisia asioiden hoitamisessa. 

Olemme mielellämme apunanne kaikissa eteenne tulevissa kysymyksissä.

Tietoa omaisille

 • 25/11/2020 0 Kommentit
  Vainajan persoona, elämä ja arvot - kenen hautajaiset

  Olemme Liitossa ja hautaustoimistoissa korostaneet sitä miten tärkeää on miettiä, hautajaisia järjestettäessä kenen hautajaisista on kysymys. Arkkua valitessa tulisi miettiä kenelle arkku tulee ei mihin se menee. Jokainen ihminen on yksilö ja elää omanlaisensa elämän siksi hänen hautausjärjestelyissään tulisi ottaa huomioon hänen persoonansa, elämänsä ja arvonsa.


  Olemme viime viikkoina saaneet lukea lehdistä ja seurata mediasta, kuinka Matti Ahde, Jörn Donner ja Klaus Järvinen olivat suunnitelleet tai antaneet yksityiskohtaisia neuvoja sekä toivomuksia omista hautausjärjestelyistään. Nämä ovat hyvänä esimerkkinä muillekin siitä, miten yksityiskohtaisesti voidaan asiat suunnitella jo etukäteen ja hautajaiset toteuttaa juuri sillä tavalla kuin vainaja on halunnut. Erityisen hienoa näissä kaikissa hautajaisissa on ollut se, että siellä on todella tuotu esille vainajan persoona ja elämä.


  Kaiken ei hautajaisissa tarvitse mennä ns. totutulla kaavalla ja tavoilla vaan asioita voidaan toteuttaa monin tavoin vainajan muistoa kunnioittaen. Arkun valinnalla voidaan tuoda hyvin esille vainajan persoonaa. Erilaisilla koristeilla ja ohjelmalla sekä vaihtoehtoisilla jäähyväistavoilla annetaan saattojoukoille mahdollisuus muistaa ja kunnioittaa vainajaa
  sellaisena kuin hän itse haluasi hänen elämäänsä ja itseään muistettavan samalla pitäen kiinni niistä arvoista, joita hän edusti. 


  Meidän tehtävämme hautaustoimistoissa on kertoa ja tuoda esille omaisille erilaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja toteuttaa yksilölliset hautajaiset ja ainakin tapoja tuoda vainajan persoona ja arvot esille. Arkkuun voi toteuttaa erilaisin menetelmin joko kuvia tai muotoja sekä materiaaleja, joilla voidaan tuoda vainajan elämää esille. Samoin uurnissa voidaan huomioida nämä asiat. Suunnittelemalla kukkalaitteet ja muut koristelut sekä hautajaisten ohjelma saadaan monipuolisesti näkyviin se, mikä on ollut vainajalle elämässään tärkeää. Muistotilaisuudessa voidaan monin eri tavoin muistella vainajaa ja suunnitella ohjelma kuten muissakin perhetilaisuuksissa. 


  Hautajaiset ovat jokaisen ihmisen viimeinen juhla, ja ne tulee suunnitella sekä toteuttaa sen mukaisesti.


  Kyllikki Forsius

  Lue lisää
 • 25/11/2020 0 Kommentit
  Hautauslupa

  Hautauslupa on asiakirja, jolla annetaan lupa vainajan hautaamiseen. Hautauslupa tarvitaan siihen seurakuntaan, johon vainaja haudataan tai siihen krematorioon, jossa hänet tuhkataan. Tätä asiakirjaa ei tarvita muiden asioiden hoitamiseen.


  Hautauslupa voidaan toimittaa sitä tarvitseville tahoille kuten hautaustoimistot ja seurakunnat sähköisesti ilman suojattua sähköpostia, faxilla tai postilla. Suosittelemme toimitustavaksi sähköpostia. 


  Hautausluvassa on vain vainajaa koskevaa tietoa eli siinä ei ole tietosuojattavaa tietoa. 


  Euroopan unioni, yleinen tietosuoja-asetus:

  https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with...


  kf

  Lue lisää