Perunkirjoitus

Ota yhteyttä

Perunkirjoituspalvelullamme on vuosien kokemus perunkirjoituksista. Perunkirjoituksella on kiinteä hinta ja teemme myös perinnönjakosopimuksia.

 

Perunkirjoitus, rintaperilliset: 750,00€

Perunkirjoitus, lapseton: 890,00€

Teemme myös muita asiakirjoja, esimerkiksi edunvalvontavaltuutuksen tai testamentin.

Mikä on perunkirjoitus?

  • Jokaisen Suomessa kuolleen luonnollisen henkilön kuoleman jälkeen on toimitettava perunkirjoitus. Perunkirjoitusta varten laaditaan perukirja, johon luetteloidaan pesän osakkaat, varat ja velat. Perukirja toimitetaan verotoimistoon ja se toimii kuolinpesän veroilmoituksena.
  • Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoitukselle voi kuitenkin tarvittaessa hakea jatkoaikaa. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on velkainen.
  • Toimitusvelvollisuus on sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa vainajan jäämistö on. Jos pesä ei ole kenenkään hallussa, perunkirjoituksen toimitusvelvollisuus on sillä, jolle omaisuudesta huolehtiminen olosuhteisiin katsoen lähinnä kuuluu.

Perunkirjoitukseen osallistuvat

Perunkirjoitustilaisuuteen on kutsuttava kaikki pesän osakkaat ja leski. Kutsu voidaan esittää suullisesti tai kirjallisesti. Perunkirjoitus voidaan toimittaa, vaikka kaikki pesän osakkaat eivät tulisikaan paikalle perunkirjoitustilaisuuteen. Perunkirjoitukseen voi valtuuttaa asiamiehen edustamaan itseään. Perunkirjoituksen toimittaa kaksi uskottua miestä, jotka arvioivat omaisuuden arvon ja merkitsevät sen perukirjaan.

Perintöverolaskuri